Kerekerdő Óvoda PDF Nyomtatás E-mail

Kerekerdő Napköziotthonos óvoda

Óvodánk 5 csoporttal mûködik, jelenleg 115 kisgyermek érkezik hozzánk mindennap. A gyerekek életkorából adódóan természetesen évente változik a csoportok összetétele is. A 2005-2006-os tanévben 36 kis óvodásunktól búcsúztunk, õk ugyanis új színtéren, az iskolában folytatták a felkészülést a felnõtt életre.

A 2006-2007-es tanévben 2 nagy csoportunk, 1 középsõ csoportunk, 1 kis csoportunk, és 1 vegyes életkorú csoportunk van. Ebben az 5 csoportban összesen 10 óvónõ teszi teljesebbé a gyerekek napjait, átadva nekik a sok-sok ismeretet. Ahhoz, hogy a gyermekek megkapják a törõdést, a gondoskodást 5 dajka néni segíti az óvó nénik munkáját.

A finom falatokat 4 konyhás néni, és 1 szakács varázsolja a gyerekek asztalára az élelmezésvezetõ segítségével.

Minden óvodában, így nálunk is a tanév a kiscsoportos korú gyerekek beszoktatásával kezdõdött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy október végére minden újonnan érkezõ kicsi megismerte, megszerette az óvodai környezetet. Minden óvónõ a családdal közösen próbálja megoldani az esetleges nehézségeket, de nem csak azt, hanem az örömöt, a fejlõdést, az új ismeretekhez való hozzájutás élményét is megosztják. Ezek a beszélgetések történhetnek délutánonként, a szülõi értekezleten, vagy új kezdeményezésként a nyílt napon.

A beszoktatás sikere után már bátran lehet más, nem szokványos eseményt is bevezetni az óvodások számára. Ilyen volt a közös óvodai kirándulás, melynek keretében Budapestre látogattunk el, ahol zenés elõadáson vettünk részt, majd a gyerekek nagy örömére a Budai-hegyekben vonatoztunk.

Az elmúlt tanévben minden hónapban vagy bábszínházi elõadást, vagy színészek által elõadott mesejátékot láthattak gyermekeink.

Természetesen ellátogatott hozzánk a Mikulás is, aki kiosztotta a gyerekeknek a megérdemelt ajándékot.

A karácsonyi ünnepséget a Gomba csoportos gyerekek, a hittan oktatások részt vett gyerekek és az óvó nénik tették színesebbé.

A gyermekeink számára több versenyzési lehetõséget is biztosítottunk. Ilyen volt például a mesemondó verseny. Az elsõ fordulót óvodai szinten rendeztük, majd alkalmunk volt részt venni a Mûvelõdési Házban megrendezett második fordulón, ahol a környék településeinek óvodásaival mérték össze képességeiket. Itt nagyon szép eredményt ért el Kovács Norbert.

Rajzpályázatra is sok gyermek munkáját neveztük be. Így sikerült Szabó Ákosnak szép eredményt elérni az egyik biztosító társaság által kiírt pályázaton. A jutalmát Gyöngyösön vehette át.

Óvodánk mindig szívesen képviseltette magát a községi ünnepségeken. Örömünkre szolgált, hogy a karácsonyi, a március 15-i, a nõnapi, és a falunapi mûsoron szerepelhettek gyermekeink és megmutathatták, hogy a község legkisebb tagjai is helyt állnak ilyen komoly rendezvényeken.

Óvodánk pályázati úton megnyerte a kompetencia alapú óvodai programcsomag bevezetéséhez szükséges anyagi forrást, 4 millió forintot. A programmal kapcsolatos továbbképzéseken jelenleg Bakondi Tamásné, Batki Krisztina és Bognárné Péter Judit vesz részt. A program szeptembertõl került bevezetésre a Nyuszi és a Katica csoportokban.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült. Ugyanakkor a kompetencia, mint központi kategória hatja át az egész programcsomagot. A pedagógia két nagy kategóriája már kidolgozott. Az egyik az óvoda-iskola átmenet, a másik az integráció. Minden gyermek valahogy és valamikor eléri az iskolára alkalmasságot, csak másképpen, máskor, más ütemben. Az egyes programcsomagok ezért tartalmaznak több szinten és több úton elérhetõ célokat, feladatokat, módszertani elemeket

A program megteremti annak lehetõségét, hogy a gyermekek a játékon, a mûvészeteken, az alkotómunkán, a saját tevékenységükön keresztül szerezzék meg a tapasztalatokat. Ezért a játékba integrált, önkéntes és cselekvéses tanulás az óvodai tanulás alapja.

A programcsomag elsõdleges célja a képességfejlesztés. Ezt szolgálja a minden nevelési területre kiterjedõ törzs- és kiegészítõ anyag. A külsõ világ tevékeny megismerése, ezen belül a matematikai tartalmú tapasztalatok, az anyanyelvi nevelés, irodalmi nevelés, vizuális nevelés adják a törzsanyagot. Ezek a nevelési területek a 4 õselem: a Levegõ, a Tûz, a Víz és a Föld komplex fejlesztési tervek köré csoportosulnak.

Újdonság a fejlesztési tervek, javaslatok fejlettségi szintek, képességfajták szerinti felosztása. Az eltérõ fejlõdésû gyermekekre, az „átlagosakra” és a tehetséges, kiemelkedõ gyerekekre gondolva valósulhat meg a differenciált gyakorlat, amely segíti az iskolára alkalmasság elérését.

Bízunk benne, hogy a kompetencia alapú óvodai programcsomag segítségével az óvodáskor végére iskolai munkára alkalmas gyermekek kerülnek ki az óvodából.

 

 
and . | l