Címlap Civil szféra Erdőtelek SE

Erdőtelek SE PDF Nyomtatás E-mail

2006 nyarán civil kezdeményezésre megalakult településünkön az Erdõtelek Sportegyesület. Az alakuló közgyûlésen jelen lévõ sportbarátok elfogadták az egyesület alapszabályát, megválasztották az egyesület vezetõ tisztségviselõit. Az egyesület ezt követõen a labdarúgó szakosztállyal megkezdte mûködését, s augusztusban benevezett a megyei III. osztályú bajnokságba.

A sportegyesület elnöke:

Pusoma József

A sportegyesület természetes módon igyekszik az alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelõen mûködni, melyek az alábbiak:

· Rendszeres mozgási és versenyzési lehetõség tervezése, szervezése

· A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása, a tárgyi háttér folyamatos javítása

· A helyi önkormányzattal együttmûködve a község lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében

· A sportkörök, sportcsoportok, szakosztályok mûködésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése

· Sporttanfolyamok mûködtetése

· Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye sportszervezeteivel

 

 
and . | l