Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi rendelő (MFP-HOR/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő fejlesztése Erdőtelek községben (3078230591)

Szerződött támogatás összege: 7.499.350,- Ft Támogatás mértéke: 100%

magyarfalu_logo

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja a József Attila út 6/B. szám alatt található fogorvosi rendelő belső felújítása oly módon, hogy az megfelelő legyen a mai kor követelményeinek, illetve a működéshez kapcsolódó előírásoknak. A fogorvosi rendelő felújítása kapcsán legfontosabb feladat a belső festés és ennek előkészítő munkái, továbbá a helyiségek megfelelő burkolattal történő ellátása, annak előkészítő munkái, valamint az épületgépészeti berendezések cseréje, felújítása. Végül, de nem utolsósorban a mozgáskorlátozotti feljárat megfelelő állapotú ki- és átalakítása is megvalósulna.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi rendelő (MFP-HOR/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő fejlesztése Erdőtelek községben (3078230591)

Szerződött támogatás összege: 7.499.350,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Erdőtelek Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Orvosi eszköz” alprogramja keretében a József Attila út 6/B. szám alatt található fogorvosi rendelőbe fogászati kezelőegységet szeretne beszerezni a szükséges tartozékokkal. A fogorvosi rendelőben található fogászati kezelőegység már elavult és elég gyakran költséges javításra szorul. Emiatt akadályozza alkalmanként a folyamatos ellátást. A pályázat keretében beszerezni kívánt új kezelőegység segíteni tudja a fogorvos gyors és pontos munkáját, ezáltal növeli a betegellátás hatékonyságát és minőségét is. Ezzel együtt a korszerűbb berendezéstől energiatakarékos működés is várható, ami hozzájárul a rendelő hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetéséhez is. A kezelőegység legfontosabb elemei a következők: orvosi kezelő panel, kezelőszék, 4 körös biztonsági rendszer, asszisztensi kezelőasztalka, lábkapcsoló, operációs reflektor, orvosi kezelőasztal (turbina modul, viz-levegő pisztoly modul, mikromotor modul, depurátor modulok), elszívó rendszer, kézidarabok, légtechnika. Az új fogászati kezelőegységgel korszerűsödik az egészségügyi alapellátáshoz tartozó fogászati ellátás infrastruktúrája a községben

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi célú épület fejlesztése Erdőtelek községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében (3285188917)

Szerződött támogatás összege: 12.000.659,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramja keretében Erdőtelek Községi Önkormányzat a Művelődési Ház és Könyvtár tetőszerkezetének és külső arculatának felújítását kívánja elvégezni. A fejlesztéssel érintett ingatlan tetőszerkezete több helyen beázik, a csapadék kárt okoz a belső helyiségekben is. Ennek kiküszöbölésére mindenképpen szükséges a tetőszerkezet felújítása, hogy a további külső-belső károk megszűnjenek. A tetőszerkezet meglévő, megmaradó, átvizsgálandó, szükség szerint megerősítendő, javítandó. A héjazat és a lécezés teljes egészében elbontandó, helyette új cserepeslemez héjazat készítendő fóliázással, ellenlécezéssel. Az ereszdeszkázat, függőeresz- és lefolyócsatorna is cserélendő. A héjazat cseréjéhez kapcsolódóan új villámvédelmi rendszert kell kiépíteni. Az épület elektromos hálózatának felülvizsgálata, szükség szerinti javítása is tervezett. Szükséges a homlokzatok felújítása is, hiszen ez nagyban befolyásolja az épület megítélését. A szükséges vakolatjavításokat követően a homlokzat mész alapú festést kap. A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a település képének, arculatának és végső soron a helyi lakosság komfortérzetének a javulásához, a község intézményi ellátottságának, helyi szolgáltatások igénybevételének magasabb szinten történő kielégítéséhez. A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 (MFP-OJF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Kerekerdő óvoda udvarának felújítása az MFP[1]OJF/2020 (3088112863)

Szerződött támogatás összege: 4.839.825,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése című alprogramja keretében a Kerekerdő óvoda udvarának felújítását kívánja elvégezni. Az Erdőtelki Kerekerő Óvoda és Manócska Családi Bölcsőde 1950-es években kezdte meg működését. Jelenleg a 2013-ban átadott új óvoda épületében fogadja a gyermekeket. Az óvoda és családi bölcsőde jelenleg 110 kisgyermek második otthona, melyből 94 kisgyermek rendelkezik gyermekvédelmi határozattal, 52 hátrányos helyzetű, 36 halmozottan hátrányos helyzetű.. Az épülethez tartozik egy tágas udvar, minden csoport számára külön udvarrésszel, melynek felújítása a gyermekek biztonságának érdekében kiemelten fontos. Az óvoda udvarának felújítása során a játszótéri elemek alá ütéscsillapító talaj kerül kialakításra, biztosítva a gyermekek számára a biztonságos játszást, fejlődést, tanulást. Korábbi fejlesztések eredményeképpen az óvoda rendelkezik kültéri játékokkal, amelyekhez a biztonságos használat feltételeit, anyagi források hiányában már nem tudtuk megteremteni. Öt udvari játékhoz /kombinált torony nyújtóval, mászókával, kettős torony csúszdával I és II, kétülésese hinta, egy üléses hinta/, melyhez szükséges lenne a gumiburkolatok kialakítása. A talaj szerkezete miatti fű hiánya, az építkezés maradványai, az ezzel együtt járó biztonságos használat szükségessé teszik az új burkolatok kialakítását.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.08.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása- 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közcélra történő ingatlan vásárlás Erdőtelek községben az MFP-EIM/2020 pályázat keretében (3113244750)

Szerződött támogatás összege: 4.999.999,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Magyar Falu Program – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása alprogramja keretében az Erdőtelek, Érsor utca 3.. szám alatti elhagyott, romos ingatlant szeretné megvásárolni, s felújítani közcélú hasznosítás érdekében. Az Önkormányzat által megvásárolni kívánt leromlott állapotú lakóépület a községháza telkével szomszédos ingatlanon található. A földszintes, magastetős, komfort nélküli lakóház mellett található egy melléképület is, de a tervezett felújítás csak a lakóépületet érinti. Az épület elavult szerkezetű nyílászáróit új korszerű nyílászárókra kell cserélni. A belső térben új villamos hálózat létesül. A felső oldalfalak vakolása és a padlóburkolatok kiépítése is része a projektnek. El kell végezni a homlokzati és lábazati vakolást, illetve a tetőfelújítást úgy, hogy a régi tetőcserét lesz visszahelyezve. Felszerelésre kerül a függőeresz- és lefolyócsatorna is. A projekt nem kapcsolódik más település fejlesztésekhez. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és a jelen pályázati felhívás célrendszerével, az önkormányzati tulajdonba kerülő épület felújításával és közcélú hasznosításával az elhagyott ingatlan funkciót kap és megmenekül a további pusztulástól, folyamatos állagromlástól. Továbbá nem csúfítja a közelében lévő középületek, legfőképpen a polgármesteri hivatal, az általános iskola környezetét. Javítja a közelében lakók komfortérzetét.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program -„Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Erdőtelek községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3281083065)

Szerződött támogatás összege: 15010574,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd,, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Erdőtelek Községi Önkormányzat a település belterületén található Béke /hrsz: 1835/ és Érsor /hrsz: 358/ utak burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A fejlesztéssel érintett mindkét utca burkolata elhasználódott aszfaltburkolat, mely töredezett foltokkal megosztott, kikátyúsodott. Az Érsor út esetében a felújítás kiterjed 30 méter x 7 méter méretű kiöblösödésre is, ami az út részét képezi. A felújítás során mindkét utcában a meglévő kátyúkat és nagyobb burkolati hibákat megbontják, megtisztítják és az útpályával profilba hozzák. Új aszfaltburkolat készül 5 cm vastagságban, előtte a meglévő felületet a szennyeződésektől megtisztítják, bitumenemulzióval felszórják. Az út melletti padkát 50 cm szélességben megnyesik és új padkát készítenek. A tervezett belterületi útfelújítások nem kapcsolódnak más települési fejlesztésekhez. A projekt összhangban áll a Magyar Falu Program és jelen pályázati felhívás célrendszerével, hiszen megvalósulása esetén hozzájárul a településképnek és a lakosság komfortérzetének a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés- MFP-KKE/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés Erdőtelek községben az MFP-KKE /2020 pályázat keretében (3087839512)

Szerződött támogatás összege: 4.013.200,- Ft  Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Erdőtelek Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés című alprogramja keretében erőgéphez kapcsolható munkagépeket /padka- és dobkaszát/ és egyéb fűnyíráshoz, gaztalanításhoz és faültetéshez használatos eszközöket kíván beszerezni. A tervezett eszközbeszerzés teljes mértékben összhangban áll a pályázati kiírással, mivel a Magyar Falu Program pályázati támogatásával olyan eszközök vásárlására kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A Meglévő MTZ 320 erőgéphez két munkagép kerül beszerzésre a pályázat keretében: a padkakasza az utak szélének és a vízelvezető árkok tisztítására,, míg a dobkasza a gazos közterületek kezelésére használható. A füves gyepterületek rendszeres gondozásra alkalmas a fűnyíró traktor, a fűkasza pedig a közterületek fűnyíró traktorral nehezen megközelíthető részeinek karbantartását segíti. A projekt részeként beszerzésre kerül még egy talajfúró is, ami a települési fásítást könnyíti meg. Az elmúlt években Erdőtelek Községi Önkormányzat nem tudott megvalósítani sem önerőből, sem pályázati forrásokból olyan beszerzéseket, amelyek a települési közterületek rendszeres kezelését lehetővé tevő eszközbeszerzésre irányultak volna, ebben az értelemben a Magyar Falu Program pályázati lehetősége hiánypótló a község számára.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.05.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Orvosi rendelő fejlesztése Erdőtelek községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3346830843)

Szerződött támogatás összege: 12.049.785,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Erdőtelek Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében az Erdőtelek, Érsor utca 11. szám (hrsz.: 4) alatt található I. sz. háziorvosi rendelő és az Erdőtelek, Fő utca 90. szám (hrsz.: 1696/10) alatt található II. sz. háziorvosi rendelő épületeinek részleges belső felújítását szeretné megvalósítani. A tervezett fejlesztéssel érintett háziorvosi rendelőkben tönkrement pvc és mettlachi padlóburkolatok találhatók és a fűtési rendszer is mindkét épületben elavult. Az I. sz. háziorvosi rendelő helyiségeiben új kerámia padlóburkolatok készülnek, megtörténik a falburkolatok cseréje, az oldalfalak és a mennyezet festése, új gázkazán beépítése. A II. sz. háziorvosi rendelőben ú kerámia padló- és falburkolat kialakítására kerül sor, kicserélik a vizes berendezéseket, új központi fűtési rendszert építenek ki gázkazánnal, radiátorokkal. Az oldalfalak és a mennyezet festése, elektromos felújítás, lámpatestek cseréje is része ennek a projektrésznek. A tervezett fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság megfelelő, korszerű épített környezetben vehesse igénybe az egészségügyi szolgáltatást.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tuljadonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Óvoda fejlesztése Erdőtelek községben az MFP[1]ÖTIK/2022 pályázat keretében (3346090568)

Szerződött támogatás összege: 3.753.920,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Erdőtelek Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében az Erdőtelek, Bajcsy-Zsilinszky út 11-13. szám (hrsz.: 941) alatt található Kerekerdő Napköziotthonos Óvoda épületét szeretné korszerűsíteni. Az óvodaépület játszóudvar felé néző, csoportszobák előtti nyitott terasza csapadékos időjárás esetén alkalmatlanná válik kültéri gyermekprogramokra, holott a teraszt lehetne hasznosítani oly módon, hogy a gyermekek akár esős időben is levegőzhessenek a szabadban. E cél elérése érdekében a teraszt fa oszlopokon álló polikarbonát fedéssel kell ellátni. A projekt keretében tervezett fejlesztés egy, a gyermekek és az óvodai dolgozók számára is használhatóbb, kényelmesebb, a jelen kor műszaki színvonalának megfelelő épületet, javuló színvonalú, a fiatalok településhez való kötődését erősítő közszolgáltatást eredményez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása – 2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Erdőtelek községben az MFP-UHK/2022 pályázat keretében (3345210192)

Szerződött támogatás összege: 18.816.574,- Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Erdőtelek Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” alprogramja keretében a település belterületén található Felsőtelki utca 286 méter és a Táncsics Mihály utca 344 méter hosszú burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A fejleszteni kívánt mindkét utca burkolata már elhasználódott, megrongálódott, töredezett, foltos, kikátyúsodott régi aszfaltburkolat. Több évtizede csak néhány alkalommal kátyúzott utcákról beszélünk. A felújítás során mindkét utca esetében a nagyobb kátyúkat, hibákat megbontják, megtisztítják és az útpályával, pályatesttel profilba hozzák. A felületeket megtisztítják a szennyeződésektől, majd bitumenemulzióval felszórják. Az új, 5 cm-es aszfaltréteget ezután terítik el mindkét utca úttestén. A munkafolyamatok közül nem maradhat ki az útpadka nyesése 50 cm szélességben. Ezután a nyesés helyén, az úttest mindkét oldalán új padka készül. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020 MFP-OJF/2020

A projekt címe: Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

Kedvezményezett neve: Erdőtelek Községi Önkormányzat

Támogatással elnyert összeg: 4 839 824 Ft Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2021.08.31.

A projekt kódszáma MFP-OJF/2020

Támogatott megvalósítási hely: Erdőtelek 941 hrsz. Bajcsy-Zs. u. 11-13. A Magyar Falu Programban meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2020 MFP-OJF/2020. kódszámú pályázat keretében Erdőtelek Községi Önkormányzat az Erdőtelek Bajcsy-Zs u. 11-13. sz. alatt található óvoda udvarán lévő játékok köré ütéscsillapító burkolat kialakítására 4.839.824 forintot nyert. Óvodás gyermekeink legfőbb tevékenysége a játék, mozgás, így kiemelt feladatként kezeljük a gyermekek mozgásfejlesztését. Az óvoda udvarának felújítása során a játszótéri eszközök alá ütéscsillapító burkolat került kialakításra, biztosítva a gyermekek számára a még biztonságosabb mozgást, játékot.

Scroll to Top