Szent Kereszt Felmagasztalása Templom

Egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom. A főhomlokzat oldaltengelyeiben és az oromzaton üres szoborfülke. A szentély É-i oldalán féltetős, emeletes sekrestye, az emeletre vezető lépcsőházzal, a sekrestye alatt kripta. Csehboltozattal fedett hajó, keresztboltozatos szentély. A hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 20. század második fele. Berendezés: 18-19. század, mellékoltárkép: 1750-1760 (Lucas Huetter). Feltehetően középkori templom felhasználásával építtette gr. Butler Lajos János 1747-1752 között, aki sekrestyéje fölé később oratóriumot is építtetett. 1845-ben javították. A templomkertben: kálvária stációk, 1890 körül; kőkereszt (trsz.: 2233).

Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, egy homlokzati tornyos, a szentély felől konytolt nyeregtetős, keletelt templom. A főhomlokzat oldalrizalitjában és az oromzaton üres szoborfülke. A szentély É-i oldalán féltetős, emeletes sekrestye, az emeletre vezető lépcsőházzal.
A templomkertben kőkereszt, 1786, valamint kálváriastációk, historizáló, 1890 k.

Scroll to Top